ვაკანსია N 21077


 ენერგეტიკა/ მაღალი ძაბვა


 N/A
 სრული
 ელექტროენერგეტიკული
 უმაღლესი
-უსაფრთხოების მე-V–ე საკვალიფიკაციო ჯგუფი
-ქართული
-რუსული