ვაკანსია N 21074


 ენერგეტიკა/ დაბალი ძაბვა


 N/A
 სრული
 ენერგეტიკული (პროფესიული)
 უმაღლესი
-კომუნიკაბელურობა
-მართვისა და ზედამხედველობის უნარი
-გუნდურად მუშაობის უნარი
-უსაფრთხოების მე-V–ე საკვალიფიკაციო ჯგუფი
-ქართული
-რუსული