ვაკანსია N 21052


 ენერგეტიკა/ დაბალი ძაბვა


 N/A
 სრული
 ელექტროენერგეტიკული
 უმაღლესი
-მართვისა და ზედამხედველობის უნარი
-უსაფრთხოების მე-V–ე საკვალიფიკაციო ჯგუფი
-რუსული
-ინგლისური - სასუველია
-MS Office