ვაკანსია N 21048


 ლოჯისტიკა


 6 თვე
 სრული
 უმაღლესი
 უმაღლესი
-გუნდურად მუშაობის უნარი
-ინგლისური
-რუსული
-MS Office
-Microsoft Office Excel